Zuidendijk

nr 178 – 182 nr 245 – 327 Crabbehof Dordrecht

Wonen op de Zuidendijk

We hebben in de loop van de tijd wat weetjes verzameld. Het lijstje dat u hier ziet, is in ongeveer 2000 opgesteld. Binnenkort gaan we het updaten!


Veel huizen op dit stuk Zuidendijk dateren uit het jaar 1900. Er zijn dijkhuizen met en zonder raamluiken, met en zonder onderwoning, met en zonder centrale verwarming, sommige zelfs nog met een douche in de achtertuin.


Voor (ten oosten, of aan de Crabbehofzijde van) en achter (ten westen, of aan de Wielwijkzijde van) de huizen lopen twee sloten. Het water is onlosmakelijk verbonden met de dijk.


Weetjes

 • Lengte van 'ons' stukje Zuidendijk is 460 meter, de breedte is 6,25 meter, waarvan 4,75 m als asfalt met grit en 1,50 meter als klinkers.
 • Aantal woningen: 3 aan de oostzijde (kant Crabbehof) met even huisnummers 178 - 180 - 182 ; 38 aan de westzijde (kant Wielwijk) met oneven huisnummers van 245 tot en met 327.
 • Bewoners: 68 personen boven de 16 jaar, 33 personen onder de 16 jaar, totaal 101 personen.
 • Geen trottoirs, dus spelende kinderen, wandelaars, joggers, fietsers, brommers en auto's maken allemaal van hetzelfde stukje wegdek gebruik. Auto's staan voor de huizen geparkeerd op een beklinkerde strook direct naast het wegdek.Vuilcontainers van de bewoners worden op eigen terrein bewaard en op ophaaldagen op enkele vaste verzamelplaatsen neergezet.
 • Vuilcontainers van de bewoners worden op eigen terrein bewaard en op ophaaldagen op enkele vaste verzamelplaatsen neergezet.
 • Tot voor kort waren er drie scholen in de buurt met een regionale functie. Het betrof de Montessorischool (basisschool) aan de Troelstraweg (noordoostelijk eind van de Zuidendijk) en het Kompas (speciale basisschool) aan de Karel Doormanweg (noordwestelijk eind van de Zuidendijk). Sinds januari 2016 staat het Kompas-schoolgebouw leeg. De Montessorischool staat al langer leeg maar heeft sindsdien verschillende tijdelijke bestemmingen gehad. Sinds mei 2016 staat ook dit gebouw weer leeg. Het is nog niet duidelijk wat er met de gebouwen gaat gebeuren.
 • Het trottoir langs Abel Tasmanstraat/Savorin Lohmanweg was lange tijd onderbroken. Een ramp voor rolstoelers, ouders met kinderwagens enz. Gelukkig is de stoep aldaar nu doorlopend. Verkeer dat uit de Zuidendijk komt, moet dus voorrang verlenen op al het verkeer dat vanaf de Savornin Lohmanweg/Abel Tasmanweg komt, alsmede het verkeer dat vanaf het andere deel van de Zuidendijk komt.
 • Het talud van de dijk maakt deel uit van een zone waar de hond vrij mag lopen en waar de poep niet opgeruimd hoeft te worden.
 • De Zuidendijk wordt door velen uit de omgeving meegenomen in het zogenaamde straatje om. Eventueel met een trouwe viervoeter.
 • Sporters komen ook graag op de Zuidendijk (wandelaars, joggers en racefietsen). Het is een gemarkeerde route voor de wandelsport (geel/blauwe strepen).
 • De Zuidendijk maakt deel uit van een V.V.V. fietsroute met de naam: Ontdek het landschap van Zuid Holland. Deze fietsroute wordt met zeshoekige bordjes aangegeven. Ook is onze Zuidendijk onderdeel van een 240 kilometer lange bewegwijzerde LF2 (Landelijke Fietsroute) tussen Amsterdam en Brussel.


Water

Aan de Crabbehofzijde loopt een sloot, ongeveer halverwege mooi overbrugd door de Crabbeheul. Tot 2006 liep deze sloot in noordelijke richting tot ongeveer de grote treurwilg voor het flatgebouw. Achter de treurwilg stond toen nog een ex-wijkgebouw/dansschool en daarachter lag een grasveld (dat grenste aan de hekken van de Montessorischool). De dansschool werd in 2006 gesloopt. Daarna is de sloot doorgetrokken, het veld achter de school maakte plaats voor een kleine vijver met prachtig riet.


Aan de Wielwijkzijde achter de oneven huisnummers loopt ook een sloot, die begin 2016 in zuidelijke richting doorgetrokken is tot aan de Savornin Lohmanweg - Abel Tasmanweg. Achter de huisnummers 275 - 287 is de sloot onderbroken, het water wordt via een duiker onder de grond door geleid.


Huizen

Binnenkort meer! Kom snel nog eens terug.

Desktop Site